Libertia 'Taupo Blaze'

Taupo blaze New Zealand iris